Boek Radiokerk Bloemendaal

 

Wat was de aanleiding voor het schrijven van dit boek?

Radiokerk Bloemendaal nu

Begin 2009 fuseerden de gereformeerde Vijverwegkerk en de hervormde Dorpskerk, beide te Bloemendaal met de hervormd-gereformeerde Opstandingskerk te Overveen. Daarmee ontstond de Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen. De drie kerkgebouwen bleven intact en werden wisselend door de nieuwe gemeente gebruikt.

Herinneringsboek

In 2012 werd besloten dat de Dorpskerk vanaf zomer 2013 het enige kerkgebouw voor kerkdiensten zou worden en dus vanaf dat moment de Vijverwegkerk zou worden verlaten. Een afscheidscomité o.l.v. Pim Ockeloen werd in het leven geroepen. Deze vroeg mij of ik een herinneringsboek wilde schrijven over de Vijverwegkerk.

Uit de archieven …

Ik beschouwde dit als een aantrekkelijke uitdaging en dus dook ik in de archieven. De plannen vanaf 1887 om te komen tot een gereformeerde kerk in Bloemendaal en de stichting daarvan in 1916 zijn ontroerende historie. De komst van ds. Brussaard in 1918 en vooral de start van Radio Bloemendaal in 1924 zijn opmerkelijke momenten; Brussaard was hier bijna dertig jaar een zeer gerespecteerd predikant en maakte niet alleen de start, maar ook het voortbestaan in oorlogstijd van de Radio mee.

 

Radiokerk Bloemendaal toen

Zijn opvolgers waren de predikanten Koole, Toornvliet, Kruyswijk, Roos, Thijs en Schouten. Onder Toornvliet nam de omvang van het kerkvolk dermate toe, dat de zorg voor luisteraars werd afgesplitst en onder de naam Kerk zonder Grenzen werd voortgezet. Toornvliet werd opgevolgd door Boeyinga, Bronswijk, Aart Mak; laatstgenoemde nog steeds te beluisteren des zondags. Dat geldt ook voor ds. Ad van Nieuwpoort, die sinds 2012 predikant is van de Protestantse Gemeente alhier.

Radiokerk

Die Radio zendt nog altijd uit op de middengolf met AM en frequentie 1116 kHz of golflengte 269 m. De uitzendingen zijn tevens te beluisteren op internet via www.radiobloemendaal.nl.

Mijn boek is getiteld ‘Radiokerk’ en wordt gepresenteerd op 24 mei 2014 in de Vijverwegkerk.